Hiên nay trên thị trường, không chỉ riêng mỹ phẩm mà tất cả các sản phẩm (nhãn hàng) đều có thật – giả lẫn lộn.  Bạn là người tiêu dùng…