Mập là nổi ám ảnh của các nàng. Nên giảm cân và cải thiện vóc dáng toàn cơ thể có thể là một thách thức vô cùng to lớn không…